MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARISATICI: 

Ünvanı : Realist Bilişim Bilgisayar Ltd. Şti.

Adresi : Esentepe Mah. 322. Sok. No:30 Afyonkarahisar

Telefon : +9 0553 355 06 86

E-mail : info@dijitalmagaza.net


ALICI: Müşteri (olarak
anılacaktır.)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait Dijital
Mağaza internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi
geçen ve Dijital Mağaza internet sitesinde belirtilen satış fiyatı ile
mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin
Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri
Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış
fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili
tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri
elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini
is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
MADDE 3- MAL VE HİZMETİN TANIMI İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetler; SATICININ Dijital
Mağaza adlı internet sitesi üzerinden vermiş olduğu, domain(alan adı ),
hosting, sunucu, Web Tasarım, Google Seo, ve internet hizmetleri Dijital Mağaza
vasıtası ile yürütmüş olduğu her türlü satış ve ticari faaliyettir.
MADDE 4- ÖDEME ŞEKLİ İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetler karşılığı, ALICI
satın almış olduğu mal/hizmet karşılığını kredi kartı ile ödeme yapabilir.
MADDE 5 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA
YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: ALICI
, Dijital Mağaza
sitesindeki ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli
ile teslimata ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı tarafından alınan
internet hizmetleri otomatik olarak, işleme onay verdiği andan itibaren (24
saat içerisinde) ortalama süre aynı gün mesai saatleri içerisinde aktif hale
getirilecektir. Satın alınan paketleri ise, müşterinin onay verdiği tarihten
itibaren, üyelik paketinin şartları dahilinde ve belirlenen süre içerisinde
geçerli olacaktır.
MADDE 6 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: Teslimat; müşterinin satışa onay vermesi ve kredi
kartından tahsilat yapılmasından itibaren en kısa sürede yapılır. Satıcı,
mal/hizmetin siparişinden itibaren Hosting ve Domain işlemlerini 1 (Bir) gün
içinde hizmeti teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on)
günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli
ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı hizmetin teslimi
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 7 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: Teslimden sonra hizmetin özenle korunması borcu,
alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmet kullanılmamalıdır. hizmetin
tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan
bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya
ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla hizmeti 3
(Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür.
MADDE 8 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: Satıcı, sözleşme konusu hizmetin sağlam, eksiksiz,
siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.
Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 20 (yirmi) gün içinde
hizmet bedelini iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir.
MADDE 9 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN
ÖZELLİKLERİ: 
hizmetin cinsi,
türü ve tüm vergiler dâhil satış bedeli,gerek bu sözleşmede gerekse iş bu
sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan, çağrı merkezi ile yapılan görüşmede
ve(ya) ön bilgilendirme kısa mesajında ve(ya) linkinde ve(ya) gerekse www.Dijital
Mağaza adlı web sitesindeki hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde
belirtildiği gibidir.
MADDE 10 – ÖDEME PLANI: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması
durumunda, çağrı merkezi vasıtası ile yapmış olduğu görüşme sırasında, seçmiş
olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart
sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri
geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme
hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit
sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
MADDE 11 – CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin tesliminden, üyelik
paketi ise üyeliğe onay verdiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde cayma
hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde
satıcının müşteri hizmetlerine yazılı bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin
15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve Dijital
Mağaza web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması
şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 20 gün içinde
hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet
iade alınır.
MADDE 12 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK
MAL/HİZMETLER: 
Alıcı ; Domain (
alan adı ) kayıt yaptıktan sonra iptal edemez, cayma hakkı kullanamaz. Niteliği
itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, Web Site Tasarımı, Web Site
Yazılımı ve Alan Adı Tescili Hizmetleri kopyalanabilir her türlü yazılım ve
programlardır. Niteliği itibarı ile cayma hakkı kullanılabilecek tek ürünümüz
Hosting (Web ve E-Posta hizmeti dir.
MADDE 13 – FESİH ŞARTLARI Sözleşmenin müşteri tarafından haklı nedenlerle usulüne
uygun olarak yapılacak bildirim ile feshi halinde, sözleşme gereği ödenen
bedeller, müşteriye iade edilecektir. Sözleşmenin haksız nedenle feshi ve/veya
sözleşmeye konu malın kullanılması ile tüketilmesi halinde herhangi bir iade
söz konusu olmayacaktır.
MADDE 14 – ŞİKAYET MERCİİ İş bu sözleşme konusu ürün ve hizmetlere ilişkin
şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurular, müşterinin ürün veya
hizmeti satın aldığı firma merkezinin bulunduğu ildeki (Afyonkarahisar) tüketici
sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.
MADDE 15 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde
temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi
kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.
Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve
vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan
dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı
satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 16- ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKAT Alıcı, işbu sözleşme tarafı SATICI nın, her türlü
reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü
kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin kendisine ulaşmasını kabul beyan
ve. muvafakat etmektedir
MADDE 17 – YETKİLİ MAHKEME: İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda,
satıcı firmanın merkezinin bulunduğu (Afyonkarahisar) ilindeki Tüketici Hakem
Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri
yetkilidir.